Skip to content Skip to footer

Hassan Lammou

Brief info

Ik ben Hassan Lammou en heb me verkiesbaar gesteld voor de Volkspartij Breda. Ik ben al jaren heel actief in de Gemeente Breda en ook niet onbekend voor velen.

Ik sta voor en wil strijden voor rechtvaardigheid, het eerlijk behandelen van burgers, tegen racisme en discriminatie, diversiteit, armoede en ongelijkheid.

Elke burger in de stad heeft recht op gelijke behandeling.

Jongeren hebben recht om alle steun en ruimte te krijgen om op te groeien in de stad richting een mooie toekomst.

Ik wil mij graag inzetten voor een lokale overheid waar de bewoners echt iets te zeggen hebben en regie hebben over hun wijk, buurt en gemeente. Beleidsvorming moet komen vanuit de wensen van de burgers en de zaken die zij nodig hebben, niet wat ambtenaren denken dat burgers nodig hebben. Voor mij is goed politiek voeren: kansen creëren en mogelijkheden bieden voor iedereen. Strijden voor eerlijke behandeling van burgers. De stem zijn van de burger.

Dat is wat ik met passie doe en dat is wat mij blij maakt. Steun mijn partij!!

Volkpartij Breda © 2023 | iedereen telt mee.