Skip to content Skip to footer

Volkspartij Breda iedereen telt mee.

De Volkspartij Breda is op 4 juni 2016 opgericht en is van mening dat lokale partijen dichter bij de burger staan dan landelijke partijen en verder ook zelfstandig beslissingen kunnen nemen zonder inmenging. Bij de vorige verkiezingen kwamen we 32 stemmen te kort, maar hopen nu met jonge mensen, die een multiculturele achtergrond hebben wel in de gemeenteraad te komen. Wij vinden dat het goed zou zijn dat ook deze stem gehoord zal worden en vinden de huidige gemeenteraad geen afspiegeling is van de bevolking en wel wat kleur kan gebruiken.
Op de eerste plaats staat Mo Omar, geboren in Somalië en heeft als hulp-kindsoldaat moeten vluchten. Na omzwervingen via AZC’S is hij uiteindelijk in Breda en heeft zich verdienstelijk gemaakt om als vrijwilliger 4 jaar te werken bij Grote Broer in de Haagse Beemden en heeft daar ook Kleine Broer opgericht. Daarvoor heeft hij in 2018 op zeer jonge leeftijd de Vredesprijs van Breda ontvangen. Op de tweede plaats staat Bertrand Vokpomapa, die op 7 jarige leeftijd vanwege een coup de Centraal Afrikaanse Republiek met zijn moeder moest vluchten en nu met zijn 25 jaar reeds een eigen bedrijf heeft. Het is vanzelfsprekend dat deze jongeren een intensieve begeleiding krijgen vanuit de partij op de verschillende thema’s die aan de orde komen.

Belangrijke punten voor onze partij zijn transparantie en openbaarheid van bestuur, met name de relatie overheid ten opzichte van de burger, waarbij de overheid dienend moet zijn, we zijn tegen discriminatie op alle punten van artikel 1 van de Grondwet, we zijn voor diversiteit en ook benaderen we dit vanuit intersectionaliteit, waarbij klasse, kleur en gender samenhangen. De minste kansen in de maatschappij heeft een arme lesbische zwarte vrouw en de meeste kansen heeft een rijke hoogopgeleide witte heteroman, die aan de zeven vinkjes van Joris Luyendijk voldoet. Daarnaast willen wij institutioneel racisme blootleggen bij alle instanties te beginnen bij de gemeente zelf en hebben 2 concrete punten die we op korte termijn willen realiseren en dat zijn een slavernijmonument in 2023 in Breda en zwemles voor alle kinderen.

Op langere termijn geven we prioriteit aan 5 punten
1) Het stimuleren van jeugdcultuur
2) Het bestrijden van de woningbouwcrisis door de woningbouwcorporaties voorrang te geven op de projectontwikkelaars.
3) Het verbeteren van de Jeugdzorg en Pleegzorg
4) Leefbaarheid bevorderen in de wijken, wijkagent moet zichtbaar zijn, wijkambassadeurs weer benoemen en privatiseren van buurthuizen ongedaan maken
5) Op het rijk pressie uitoefenen dat de pechgeneratie compensatie krijgt voor de studieschuld

Een doorn in het oog is de segregatie in de stad, dat de rijken steeds rijker worden en dat de armen steeds armer worden
Wij typeren ons in drie woorden multicultureel, divers en strijdbaar…..
Volkspartij Breda lijst 15

Volkspartij Breda op de bres voor Tools to Work
Maatschappelijk betekenis wordt miskend

Naar aanleiding van verschillende mediaberichten, onder andere dagblad BN/De Stem van dinsdag 3 maart over het niet toekennen van een noodzakelijke financiële injectie aan Tools to Work gaat de Volkspartij Breda in overleg met andere partijen om het bedrijf van een dreigende ondergang te redden.

Brief
Wethouder Adank (VVD) liet in een brief aan de gemeenteraad weten dat de lening aan Tools to Work, die ook bedoeld is om een reorganisatie door te voeren, zoveel risico in zich heeft dat het onverantwoord is om die vanuit de gemeentekas te verstrekken. De financiële risico’s zijn volgens de gemeente ‘niet overzienbaar en niet acceptabel’.

Standpunt
Als politieke partij zijn wij de mening, dat Tools to Work in haar 35-jarig bestaan heeft aangetoond van maatschappelijke betekenis te zijn. Dit omdat:
A) Zij een helpende hand bieden aan landen in Afrika door tweedehandsgereedschap, naaimachines en computers te leveren en ter plekke cursussen geven hoe die zijn te gebruiken.
B) Zij tweedehands goederen inzamelen voor een ecologisch doel waarmee het bedrijf voldoet aan de vraag voor hergebruik van materialen, zoals de gemeente Breda dat ook voorstaat.
C) Zij niet alleen arbeids-, en re-integratieplaatsen aan mensen die niet in het normale bedrijfsleven meekunnen verschaft maar ook aan gepensioneerden die nog van maatschappelijke betekenis willen en kunnen zijn.
Dealen

De Volkspartij begrijpt dat een maatschappelijk gericht bedrijf ook met zijn financiën moet dealen, maar kan en mag daar niet alleen op beoordeeld worden, iets wat nu wel het geval is. Daarbij komt de beoordeling op een ongelukkig moment omdat Tools to Work bezig is het bedrijf financieel gezond te maken met een reorganisatieproces.

Ons voorstel is om de resultaten van de in gang gezette reorganisatie af te wachten en dat het vrije marktdenken uit de sociale sector moet verdwijnen. Dit houdt in, dat ook buurt-, en gemeenschapshuizen niet meer financieel afhankelijk moeten zijn van hun commerciële activiteiten die momenteel een hoge prioriteit hebben.

Waar staan wij voor

Meer kleur en jongeren in de gemeenteraad
Openbaarheid van bestuur, waarbij de overheid dienend moet zijn
Geen discriminatie op alle gebieden van kleur, geloof, seksuele voorkeur
Beperking, man vrouw
Oplossen van woningcrisis, waarbij er meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden
Betere Jeugdzorg en pleegzorg
Leefbaarheid in de wijk verhogen door wijkagenten op straat, buurthuizen van de buurt
Bij de rijksoverheid erop aandringen dat de huidige generatie geen pechgeneratie wordt door hoge studieschulden
Bevorderen van jongeren cultuur zoals muziek, dans maar ook gamen
Het mogelijk maken dat alle kinderen leren zwemmen
Het plaatsen van een slavernijmonument aan de haven

Stem 15 maart Volkspartij Breda

Volkspartij Breda Contact

Volkpartij Breda © 2023 | iedereen telt mee.